Science-fiction is nu

Werk vanuit je hart voor een duurzame toekomst en wordt mede-eigenaar van onze planeet

InnovatieLab

Engineering

De afdeling Engineering houdt zich bezig met de werkelijke realisatie van een concept tot het uiteindelijke pakket wat nodig is voor een prototype.

Machinelab

Het machinelab is een goed geoutilleerde werkplaats voorzien van professionele apparatuur. Zowel hout, metaal en kunststof kunnen er op veel manieren bewerkt en samengesteld worden.

Ga naar het machinelab

Ontwerpstudio

De ontwerpstudio is een Digital factory waarbij met diverse visulaliserings-, teken- en simulatiesoftware de basis wordt gelegd voor creatieve oplossingen, experimenten en open innovatie.

Nieuws

Wij helpen talent zichtbaar maken

21-06-2021

De komende jaren is ons doel de creatieve vermogens van medewerkers in de techniek, industrie en de bouw aan te spreken voor de komende innovaties en transities van de arbeidsmarkt. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën vraagt om maatwerk voor de persoonlijke groei van mensen.

Lees meer

Nieuwe en schone energie

18-06-2021

Nieuwe energie heeft op korte termijn weinig meer te maken met de huidige energieopwekking, en zal door gebruik te maken van de processen in de natuur rechtstreeks worden gegenereerd zonder fossiele brandstoffen. Wij gaan hier serieus naar kijken.

Lees meer

Samenwerken

Om succesvol te zijn in samenwerking is het maatgevend om grensoverstijgend te kunnen werken. Het vormen van uniteit, het zoeken naar de perfecte stemming en het vinden van een doel met de juiste uitgangspunten zorgt voor open innovatie, experimentatie en een waardevolle ontwikkeling. Doe mee aan de creatie van een nieuwe toekomst.

Projecten

Mobiliteit

#De_rog

Het mobiliteits- en fileprobleem heeft een oplossing nodig dat grenst aan sciencefiction. Autonomie is mooi maar niet heilig.

Wonen & werken

#Boombureau

Realisatie van een organisch ontwerp met gebogen monitoren en soundsysteem. In de as staat een boom. Alle kabels zijn weggewerkt.

Biomimicry

#Elleboogdysplasie

Expertises zoals bionica en stamceltherapie gaan hand in hand bij een (groei)stoornis elleboogdysplasie van een Friese Stabij.

Wonen & werken

#Werkplek

Een ergonomisch en mobiel werkplekconcept met geïntegreerde ICT, stroomvoorziening en doorzichtig scherm.

Research &
Development

THEMA’S

Onze uitdaging is het ontwikkelen en bespreekbaar maken van baanbrekende ideeën voor themas zoals mobiliteit, wonen en werken, zorg, natuur en water, energie of productie. Tijdens dit ingewikkelde proces gebruiken we de kennis die een optelsom is van eeuwenoude wijsheid op het gebied van o.a. materiaal-, proces-, product- en (informatie)technologie. Met de sciencefiction van nu willen wij snel grote stappen maken in de lastige vraagstukken van de hedendaagse tijd.