Science fiction is nu..

Innovatie voor een mooie toekomst in Oost Nederland

InnovatieLab

Engineering

De afdeling Engineering houdt zich bezig met de werkelijke realisatie van een concept tot het uiteindelijke pakket wat nodig is voor een prototype.

Machinelab

Het machinelab is een goed geoutilleerde werkplaats voorzien van professionele apparatuur. Zowel hout, metaal en kunststof kunnen er op veel manieren bewerkt en samengesteld worden.

Ga naar het machinelab

Ontwerpstudio

De ontwerpstudio is een Digital factory waarbij met diverse visulaliserings-, teken- en simulatiesoftware de basis wordt gelegd voor creatieve oplossingen, experimenten en open innovatie.

Heb jij
de iFactor?

Doe vrijblijvend de test. In 10 vragen weet jij of je het in je hebt!

Nieuws

I-factor test 3D printer verloot

10-04-2019

I-factor is bedoeld voor Starters, Young Professionals en 3e en 4e jaars studenten met een mbo, hbo of universitaire achtergrond die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan innovaties die vanuit de Innovatieloods worden geïnitieerd.

Lees meer

Een nieuwe samenwerking

10-04-2019

Sinds februari zijn Lucas de Groot (rechts) en Bram Wolbrink (midden) begonnen in de Innovatieloods als project engineers. Samen met Ron Böhmer zullen zij aan verschillende projecten gaan werken om nieuwe producten en innovaties te maken vanuit De Achterhoek.

Lees meer

Samenwerken

Om succesvol te zijn in samenwerking is het maatgevend om grensoverstijgend te kunnen werken. Het vormen van uniteit, het zoeken naar de perfecte stemming en het vinden van een doel met de juiste uitgangspunten zorgt voor open innovatie, experimentatie en een waardevolle ontwikkeling. Doe mee aan de creatie van een nieuwe toekomst.

Projecten

Mobiliteit

#De_rog

Het mobiliteits- en fileprobleem heeft een oplossing nodig dat grenst aan sciencefiction. Autonomie is mooi maar niet heilig.

Wonen & werken

#Boombureau

Realisatie van een organisch ontwerp met gebogen monitoren en soundsysteem. In de as staat een boom. Alle kabels zijn weggewerkt.

Biomimicry

#Elleboogdysplasie

Expertises zoals bionica en stamceltherapie gaan hand in hand bij een (groei)stoornis elleboogdysplasie van een Friese Stabij.

Wonen & werken

#Werkplek

Een ergonomisch en mobiel werkplekconcept met geïntegreerde ICT, stroomvoorziening en doorzichtig scherm.

Research &
Development

THEMA’S

Onze uitdaging is het ontwikkelen en bespreekbaar maken van baanbrekende ideeën voor themas zoals mobiliteit, wonen en werken, zorg, natuur en water, energie of productie. Tijdens dit ingewikkelde proces gebruiken we de kennis die een optelsom is van eeuwenoude wijsheid op het gebied van o.a. materiaal-, proces-, product- en (informatie)technologie. Met de sciencefiction van nu willen wij snel grote stappen maken in de lastige vraagstukken van de hedendaagse tijd.